Blog

Enerji Seanslarını Çok Boyutlu Hale Getirmek

Enerji Seanslarını Çok Boyutlu Hale Getirmek

Herkese merhabalar. Bu yazımda Reiki sistemleri ile kendimize ya da bir başkasına çalışırken, farklı reiki kanallıklarını birlikte kullanarak yapacağınız çalışmayı nasıl daha çok boyutlu hale getirebileceğinizden bahsedeceğim. Bu yazı elbette benim kendi yolculuğumu, gözlem ve deneyimlerimi de içereceği için özellikle enerji terapileri ile uğraşan dostlarımız için fikir verici olacağını düşünüyorum. Hepinize keyifli okumalar dilerim.

Reiki ile tanıştığım 2008 yılından bu yana, uyumlamalı enerji sistemleri ile çalışmayı çok sevdim. Farklı enerji sistemlerine önyargılı baktığım zamanlarımı da biliyorum, yani benim için “Usui Reiki varken başka bir kanal gerçekten gerekli mi / mantıklı mı / olabilir mi?” gibi sorular aşamasından geçeli 10 yıldan fazla bir süre odu. (Halen daha bunu aşamayan ve reikiden başka bir enerji olmadığına inanan uygulayıcılar mevcut.) Kâğıt üzerindeki bizle paylaşılan bilgilerin ötesine geçmeye başladığımda aslında işin arka planında muazzam bir işleyiş olduğunu ve bu tür sistemleri birbirinden ayıran nüansın nasıl bir şey olduğunu gördüm.

Son dönemde yazmış olduğum “KEŞM Günlükleri 12 – Ruhsal Liyakat” yazımda enerji kanallıklarına değinmiştim ve kişilerin sahip oldukları ruhsal liyakat ile astral alanda oluşturulan bu kolektif ışık alanların bağlantısından bahsetmiştim. Reiki kanallıkları, ruhsal liyakati bunu gerçekleştirmeye yetecek dostların pratikleri / çabaları / direkt kanallıkları aracılığıyla dünyamızın veya dünyamızın bağlı olduğu sistemin astral planında oluşturulur. Oluşturulan bu kanallıklara atanmış ışık ekipleri mevcuttur. Bu kanala uyumlanmış kişi kendisi ya da bir başkası için buradan enerji çektiğinde, enerjiyi bu kanalın ışık ekipleri iletmektedir. Hatta uyumlama süreçlerinde de Usui Reiki’sinden tutun da Kundalini Reiki’sine, Şambala’sına, 999 frekansı sistemlerde de süreç sistemlerin kendi ışık ekipleri ve rehberleri desteğiyle gerçekleştirilir. (Daha detaylı bilgi için KEŞM Günlükleri yazı dizimizin “Enerji Uyumlamaları” ve “Ruhsal Liyakat” bölümlerini okuyabilirsiniz.)

Peki farklı kanallıkları bir uygulama seansı içerisinde aktif etmek mümkün müdür?

Evet, mümkündür. Hatta bu konuda birden fazla enerjiyi açmaya karşı olan bazı uygulayıcı dostların “Enerjiler birbirine karışır, x enerjisi y enerjisinin etkisini azaltır” gibi yaklaşımlarının herhangi geçerli bir tarafı olmadığını belirtebilirim. Belki de buradaki yanılma payı, bu yönteme karşı dostların çoklu enerji işleyişini tek boyutlu ve doğrusal ele almalarından kaynaklanıyor olabilir.

Şimdi fiziksel bir örnek ele alalım; bir duvar boyanacağı zaman sırasıyla yapılması gereken işlemler vardır: Zımparalama, macun çekme, astar boyası vb. Enerji seanslarındaki süreç böyle bir doğrusallıkta değildir. Bu sebeple de farklı enerjileri aynı anda aktif ettiğinizde enerjiler birbirlerinin işini karıştırmaz veya engellemez. Bir çakrayı bir enerji seansında ele alırken açtığınız farklı enerjiler kendi aralarında “Önce ben şunu yapacağım” gibi bir anlaşmazlığa düşmezler ya da X enerjisi tam bir şeyi dengelemişken Y enerjisi bunu beğenmemezlik yapıp da yapılanı bozmaz.

Bir enerji seansında birden fazla enerji sistemini aktif ettiğinizde, kanalı olduğunuz bu enerji sistemlerinden eşzamanlı olarak enerjiyi yönlendirdiğiniz kişiye / olaya / duruma doğru akış başlar.

Peki bir enerji seansında çoklu şekilde sistemleri en verimli nasıl kullanabilirsiniz?

Öncelikle tekil olarak bir sistemi kullanırken nasıl çalışmalıyız? Reiki sistemleri ile çalışırken enerjiyi yönlendirme niyetini olabildiğince net ifade ettiğimizde, kanal olduğumuz enerji aracılığıyla hedef doğrultusunda verimli bir seans gerçekleştirebiliriz. Aşırı spesifik ve konu odaklı enerjiler haricindeki dengeleme sistemlerini kullanırken, enerjiyi sadece aktif edip de oluruna bırakmamanızı öneririm. Evet, kanal olarak oluşturulan her şifa sisteminin ışık ekipleri ve rehberleri var, hatta bu kolektif astral alanların enerji zekâsına sahip olduğunu da söyleyebilirim ama uygulayıcı olarak aslında bizim temel işlevimiz, bu kanallıkla çekilen enerji potansiyelini amaca ve hedefe doğru maksatla ulaşmasına aracılık etmek. Örneğin benim için bir kargonuz var ama deponuzdaki hangi kutu benim için bilmiyorsunuz ve oradan rastgele bir kutuyu seçip, altınızda çalışan dağıtım personelinize “Bunu Taner’e ver” diyorsunuz. Bir de o depodaki özellikle benim için olan kutuyu seçip, personelinize “Bu kargoyu şu adreste oturan Taner Tözün’e ver” diyorsunuz. Reiki gibi genel dengeleme ve şifa sistemlerini kullanırken, tıpkı bu 2. örnekteki gibi ne yaptığımızı biliyor ve net olabilmeliyiz.

Çoklu çalışırken de size iki seçenek önerebilirim.

Birincisi, çalışma konunuzla ilgili farkındalıklı ve net olan ana yönlendirme niyetini oluşturup, çalışmada açacağınız enerjileri niyet içerisinde aktif etmek.

İkincisi, yine çalışma konunuzla ilgili farkındalıklı ve net olan ana yönlendirme niyetinizde, kullanacağınız enerjilerin hangi tarafında özellikle çalışmaya müdahil olmasını istiyorsanız, enerjileri özellikle niyetinizin o parçalarında aktif ederek enerjiyi yönlendirmek.

Şimdi bu iki seçenek için de bir örnek oluşturalım. Bir danışanımız olsun, ismine “DANIŞAN ENERJİLENEN” diyelim. Danışan’ın özellikle sakral çakra, karın çakrası ve boğaz çakrası dengesiz olsun. Değersizlik, kendisine güvenememe ve kendisini doğru ifade edememe gibi de genel problemleri olsun. Bu veriler çerçevesinde Danışan’a “Çakra Şifası Uyumlamaları”, “Sınırsız Potansiyel Çakralar”, “Mutluluk Sifonu”, “Elmas Yunus Titreşim”, “Yükselmiş Üstatlar” sistemleri ile çalışma yapacağım.

Öncelikli olarak kullanacağım enerjilerden biraz bahsedeyim. “Çakra Şifası Uyumlamaları”, verimli ve güçlü bir şekilde çakra merkezlerinin dengeye gelmesi için çalışan ve buna yönelik çakralarda basit temizlik ve şifalandırma sağlayan ve uyumlandığım 2017 yılından bu yana “Holistik Şifa” çalışmalarımda demirbaş olarak kullandığım bir sistem. “Sınırsız Potansiyel Çakralar”, enerjiyi çakralarla bağlantılı ana dinamikleri dengeleme maksatlı işleyen bir sistem. Bu sistemi biraz daha yakın dönem diye tabir edebileceğim bir dönemde seanslarıma entegre ettim. “Çakra Şifası Uyumlamaları” sistemi direkt enerji merkezlerinde çalışırken, bu sistem daha çok dinamikler noktasında verimli işliyor. “Mutluluk Sifonu” konu odaklı olarak ele aldığımız bir sistem ve aktif edildiğinde kanal olma amacı çerçevesinde direkt çalışmakta. Doğal mutluluğu absorbe eden unsurlardan kişiyi hızlıca arındırarak, duygu merkezi olan karın çakrasındaki dengelenmeye katkı sunuyor. Bu sistemi özellikle bir danışanın “Karın Çakrası” dengesizliği varsa niyet içerisine eklemeyi tercih ediyorum. “Elmas Yunus Titreşim” enerji sistemi hem reiki gibi dengeleme maksatlı kullanılabilen bir sistem hem de özellikle “Korku – Kaygı – Endişe” temizleyerek duygusal dengenin sağlanması tarafında etkili işleyen bir sistem. Açıkçası bu sistem de “Holistik Şifa” seanslarımda demirbaş olarak kullandığım sistemlerden bir tanesi. “Yükselmiş Üstatlar” ile ilgili aslında kanal olduğum birkaç enerji sistemi mevcut: “Şambala Çok Boyutlu Şifa, 13 Yükselmiş Üstat, Gezegen Işını Uyumlamaları, Kozmik Işın Uyumlamaları vb.”. Bir seans içerisinde özellikle o seansa uygun olduğunu düşündüğüm “Yükselmiş Üstatlar”dan rehberlik ve şifa niyeti gerçekleştirmekteyim.

Şimdi yapacağımız seans için enerjilerimizi de tanıdığımıza göre, iki farklı örnekle nasıl bir niyet oluşturabileceğimizi görelim.

Birinci Örnek: “İstanbul’dan DANIŞAN ENERJİALAN’ın özellikle SAKRAL, KARIN ve BOĞAZ çakralarının dengelenmesi, bu çakralara yönelik değer dinamiğinin şifalandırılması, güven ve özsaygı dinamiğinin şifalandırılması, ifade dinamiğinin şifalandırılması, onun bu çakra ve dinamiklerde dengesizlik yaşamasına sebebiyet veren tüm unsurlardan özgürleşmesi ve bütüncül olarak diğer tüm ana ve minör çakralarında gereken dengenin, şifanın, uyumun sağlanması için ÇAKRA ŞİFASI UYUMLAMALARI enerjisi, SINIRSIZ POTANSİYEL ÇAKRALAR enerjisi, MUTLULUK SİFONU enerjisi, ELMAS YUNUS TİTREŞİM enerjisi ve sevgili SAN JERMEN’in, LEYDİ NADA’nın, SANAT KUMARA’nın rehberliği ve şifası etkinleşsin, aktif olsun, teşekkür ederim.

Birinci örnekte gördüğünüz üzere “Danışan Enerjialan” için farkındalıklı ve ne istediğimizi bilir, net bir şekilde bir niyet oluşturup, kullanacağımız tüm enerjileri niyet sonunda aktif ettik. Bu niyet çerçevesinde hangi enerji nasıl katkı sağlayabilecekse enerji akışı o kanallardan eşzamanlı şekilde aktif olacak. Bu tür bir niyet kullanımı verimli ve etkin bir çalışma için nizamidir.

İkinci Örnek: “İstanbul’dan DANIŞAN ENERJİALAN’ın özellikle SAKRAL, KARIN ve BOĞAZ çakraları ile beraber bütüncül olarak diğer tüm çakralarının dengelenmesi, şifalanması için ÇAKRA ŞİFASI UYUMLAMALARI enerjisi etkinleş, aktif ol; bu 3 çakra ile bağlantılı DEĞER, GÜVEN, ÖZSAYGI ve İFADE dinamiklerinin dengesiz olmasına sebebiyet veren unsurlardan özgürleşmesi ve gerekli dengelenmenin sağlanması için SINIRSIZ POTANSİYEL ÇAKRALAR enerjisi etkinleş, aktif ol. Tüm bu dengesizliklerin yaratacağı duygusal dengesizliği dönüştürmek ve mutluluk enerjisini yükseltmek için MUTLULUK SİFONU enerjisi ve sevgili DANIŞAN’da duygusal dengenin bütüncül olarak sağlanabilmesi, duygusal kararsızlığa ve dengesizliğe, korku ve kaygıya sebebiyet veren unsurlardan arınması, gerekli denge ve şifa için ELMAS YUNUS TİTREŞİM enerjisi, tüm seans boyunca sevgili DANIŞAN ENERJİALAN için sevgili SAN JERMEN’in, LEYDİ NADA’nın, SANAT KUMARA’nın rehberliği ve şifası etkinleşsin, aktif olsun, teşekkür ederim.”

İkinci örnekte gördüğünüz üzere, çalışma içerisinde kullandığım tüm enerjiler için ana yönlendirmeleri ben yaptım. Yazının içinde dediğim gibi bu tür bir kullanımı daha çok tasvip ediyorum ve birincisine oranla daha etkin çalışma sonucunun ortaya çıktığını gözlemliyorum.

Bu kadar sene içerisinde gözlemlediğim bir diğer unsur, genel olarak tüm enerjiler birbiri ile uyumlu çalışabilmekte. Ben seanslarımda yukarda örnek verdiğim enerjiler ile genel olarak 999 enerjilerini birbiriyle çok kombinlemiyorum. “Holistik Şifa” seanslarımın ilerleyen çalışmalarında normal enerjilerden Lavinia’nın, Solina’nın, Winarso’nun enerjileri ile benzer kombinasyonlar kurarak çalışma gücünü yükseltiyorum.

Elbette bu benim çalışma yöntemim. Enerjilerle çalışıyorsunuz diye benim gibi onlarca enerjiyle çalışmak zorunda değilsiniz. Tabi benim gibi enerjilerle çalışma aşığıysanız, siz de kanalı olduğunuz enerji sistemleri ile bu yazıda anlattığım mantık çerçevesinde çalışma ve seanslarınızı şekillendirebilirsiniz. Bilirsiniz, yol denemekten ve deneyimlemekten geçer. “Evrensel Enerji”yi kurduğumdan bu yana kendi yolunda olanlara her zaman kendi yolumu fikir sunması açısından paylaştım, paylaşmaya da devam edeceğiz.

Yeni yazılarımızda görüşmek üzere. Sevgilerimle.

Taner Tözün

18.01.2024

Katılımcılar Hizmetlerimiz için Neler Söylüyor?

Vermiş olduğumuz tüm danışmanlıklar ve hizmetler üzerine katılımcı yorumlarını buradan okuyabilirsiniz.

Sitede Arayın

Kullanıcı Bilgilendirmesi

• Bu bölüm, müşterilere/kullanıcılara ait sorumlulukları hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Evrensel Enerji® aracılığı ile hizmet alan tüm müşteriler/kullanıcılar bu maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Evrensel Enerji® içerisinde yer alan kurs, uyumlama, paylaşım, çalışma veya blog yazılarının hiçbiri, doktorunuzun size önereceği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.
• Evrensel Enerji®, hastalık teşhisinde bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya doktorunuzun tedavisine müdahale etmez. Şu anda doktorunuzun reçetelediği ilaçları alıyorsanız, doktorunuzun tavsiyesi olan ilaçlarınızı kullanın. Tıbbi durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen öncelikle doktorunuzla konuşun. Evrensel Enerji® üzerinde yer alan herhangi bir bilgiyi ve öğretiyi kullanarak kendinizi tedavi etmeyi tercih ederseniz, bu sizin sorumluluğunuzdur.
• Evrensel Enerji®, bu sitede yer alan herhangi bir bilginin, eğitimin, uyumlamanın, öğretilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sitedeki sağlıkla ilgili bilgiler ve paylaşımlar yalnızca genel bilgi için sağlanmıştır ve profesyonel tıbbi veya sağlık bakımı tavsiyesinin yerine geçmez. Danışmanlık hizmetleri bu koşulda gerçekleştirilmektedir. Enerji şifası ve uygulamaları, herhangi bir sonucu garanti etmez ve sonuçlar kişiye göre değişebilir.
• Evrensel Enerji® üzerinden alınan herhangi bir hizmet için ücret iadesi söz konusu değildir.

Destek Ol

Çalışmalarımıza destek olmak ister misiniz?

→ Detaylı bilgi için tıklayın. ←

E-Bültenimize Abone Ol

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Evrensel Enerji® 2012 - 2023
Taner Tözün & Ezgi Sala Tözün
Telif Hakkı ©
Evrensel Enerji® markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillidir ve tüm hakları saklıdır. Bu platformda yayınlanan yazıların tarafımızdan aksi belirtilmedikçe 5846 numaralı Telif Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi hareketlerde kanuni işlem yapılır.
Evrensel Enerji Etiket Bulutu
Reiki, Usui Reiki, Kundalini Reiki, Şambala, Karuna Reiki, İmera Reiki, Seichim, Tara, Kozmik Birlik, GMA, Gümüş Mor Alevi, St. Germain, Altın Üçgen, Çakra Dengeleme, Çakra Temizleme, Çakra Açma, Çakra, Çakralar, Aura, Aura Dengeleme, Aura Temizleme, Aura Açma, Mental Beden, Astral Beden, Eterik Beden, Enerji Temizliği, Enerji Dengeleme, Mekan Temizliği, Sihir Temizleme, Sihir Bozma, Büyü Temizleme, Büyü Bozma, Enerjisel Koruma, Enerjisel Kalkan, Uyumlama, Enerji Uyumlaması, Enerji Uyumlamaları, Online Uyumlama, Online Usui Reiki, Online Reiki, Reiki Uyumlamaları, Reiki Eğitimi, Enerji Uygulayıcılığı, Holistik Şifa, Bütüncül Şifa Çalışması, Bilinçaltı Çalışmaları, Bilinçaltı Uygulamaları, Bilinçaltı Dili, Ses Masajı, Ses Şifa Teknikleri, Mandala, Mandala Atölyesi, Mandala Atölyeleri, Mandala Eğitimi, Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçu, Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Spiritüel Danışmanlık, Enerji Danışmanlığı, Bolluk Çalışması, Bolluk Şifalandırma, Bereket Çalışması, Bereket Şifalandırma, Para Yollarını Açma, Bolluk Bereket Çalışması, Bolluk Bereket Şifası, Ruh Eşi, Ruh Eşi Çekimi,Linda Colibert, Daelyn Wolf, Hari Andri Winarso, Mariah Windsong, Manuela Fasoli, Scion, Lavinia Sina Szendrei, Ramon Martinez Lopez, Gaby Solina Grill-Mitterhofer, Enerji Sistemleri, Reiki Sistemleri, Reiki Çeşitleri, 999, 999 Frekansı, Yüksek Şifa Enerjileri, Melek Enerjileri, Spiritüel Rehberlik, Spiritüel Şifa, Kozmik Şifa, Ücretsiz Çalışmalar, Ücretsiz Şifa Çalışmaları, Şifa Çalışmaları, Türkiye Meditasyonu, Dünya Meditasyonu, Reiki Meditasyonu, Maji Çalışmaları, Kendini Keşfetme Çalışmaları, DNA Aktivasyonu, Kundalini Aktivasyonu, Kundalini Aktifleştirme, 3. Göz, 3. Göz Aktivasyonu, Sezgileri Güçlendirme, Psişik Yetenekleri Açma, Psişik Yetenekleri Şifalandırma, Karma, Karmik Temizlik, Karma Şifası, Karmanızı Dönüştürün, Mantralarla Çalışma, Enerjinizi Yükseltin, Enerji Alanınızı Güçlendirin, Titreşimlerinizi Yükseltin, Yaşamınızı Dönüştürün, Büyüklere Masallar, Masal Terapi, Masal Geceleri, Hikaye Anlatıcılığı, Kendi Hikayenizi Oluşturun, Yaşamınıza Yön Verin, Tekrar Bağlantı, Plaides, Playdes, Pleaides, Arcturus, Sirius, Taner Tözün, Ezgi Sala Tözün, Astroloji, Astrolojik Danışmanlık, Deneysel Astroloji, Holisitk Dengeleme Çalışmaları, Psişik Okuma, Beden Kaydı Temizleme, Beden Kaydı Şifalandırma, Karmik Kontrat Temizleme, Karma Temizleme, Karmik Temizlemeler, Karmik Kayıt Bulma, Karmik Kayıt Kütüphanelerinde Temizlik, Beden Kaydı Okuma, Kolaylaştırıcı Ezoterik Şifa, Ezoterik Şifa, Doğum Haritası Şifalandırma, Psişik Harita Okuması, Doğum Haritasının Üzerine Çıkma, Kanallık Mesajları, Kanallık Bilgileri, 
Image