Blog

Hayat Dersimiz: SATÜRN

Hayat Dersimiz: SATÜRN

Herkese merhabalar. Evrensel Enerji’nin sosyal medya hesaplarımızdan ara ara paylaştığımız “Merak ettikleriniz” gönderimize “Hayatımız 7 yıl iyi, 7 yıl kötü döngülerden mi oluşur?” sorusu gelmişti. Bu bakış açısı, beni bu Satürn yazısını yazmaya teşvik etti. Satürn bireysel yaşantılarımız için hayati öneme sahip bir gezegendir. Bu yazıda Satürn mitolojisini, sembolizmini, özellikleri, dinamiklerini ve transitlerinden oluşan yaş döngülerimizi astrolojik, psikolojik ve ezoterik açıdan ele aldım.

Mitoloji, astrolojiye kaynaklık eder. Gezegenler belli başlı mitolojik karakterlerle örtüşür. Bu yüzden bir gezegenin mitolojik tarihini bilmek onu bütün özellikleriyle öğrenmemizi sağlar. Satürn mitolojide Kronos olarak geçer. Hesiodos’un Theogonisi’ne göre (M.Ö. 700); ilk titanlar Uranus ve Gaia’nın Kronos’ta dahil olmak üzere birçok çocuğu vardır. Uranus çocuklarını kıskandığı için onları Dünya’nın altına saklar. Gaia çocuklarına yapılan bu davranışa öfkelendiği için Kronos ile Uranus’ü alt edecek bir intikam planı yapar ve ona keskin bir orak verir. Babasının gücünü kıskanan Kronos orakla babasını cezalandırır. Uranus’ten gökyüzünü Gaia’dan dünyayı alarak ilk kral olur.  Hüküm sürdüğü zamanlarda kimseye güvenmeyen gücü tek başına elinde tutan Kronos, hastalığın, açlığın ve zorluğun olmadığı parlak bir Altın Çağ yaşatır. Fakat bu güç saplantısı Kronos’un her doğan çocuğunu yemesine sebep olmuştur. Eşi Rhea, Kronos’tan oğulları Zeus’u saklar ve günü gelip büyüdüğünde Zeus, babasından intikam alır. Babasının yuttuğu kardeşlerini kurtarır ve Kronos’u tek başına sonsuzluğu yaşamakla cezalandırır. Bu yüzden Kronos, eski zamanların babası olarak tanınır.

Kronos, “Khronus”tur, yani zaman ile denktir. Kronos’un her bir çocuğu bir çağ ile bağdaşır ve Kronos’un onları yutması zamanın her şeyi yenmesi demektir. Kronos orak taşıdığı için onu Azrail ve hasat zamanı ile de ilişkilendirmişlerdir. Kronos'un Satürn ile bağdaştırılması, disiplinin ve zamanın öneminin vurgulanmasını simgeler. Kronos'un zamanı yutan bir figür olarak bilinmesi, Satürn'ün de zamanın getirdiği zorluklarla baş etme ve olgunlaşma sürecini temsil ettiği düşünülür. Satürn astrolojide önemli bir gezegen olarak kabul edilir ve hayatımızdaki zorluklarla başa çıkmamızı, olgunlaşmamızı ve büyümemizi sağlamak için bize rehberlik eder. Satürn zaman döngüleri ve evrensel güç teması ile de örtüşür.

Satürn en iyi anlamda disiplinli bir şekilde çalışarak inşa etmeyi gösterir; fakat bunu yaparken izlediği yol sorumluluk vermek, cezalandırmak ve kısıtlamak olabilir. Yapılandırmak, korku, izolasyon, zaman, olgunlaşma, direnç, hayat dersleri, baba, otorite figürleri, yaşlı kişiler ve depresyonu da anlatır. Satürn medikal astrolojide iskelet sistemi, kaslar ve dişleri gösterir. Cumartesi günü (Saturday – Saturn Day) Satürn ile ilişkilendirilmiştir. Satürn, kişisel doğum haritalarımızda bulunduğu burca ve eve bağlı olarak hangi hayat alanlarında ve ne şekilde zorluklar yaşadığımızı, sıkıntılar, sınavlar verdiğimizi, kısıtlılıklar yaşadığımızı ve kendimizi disipline ettiğimizi gösterir.

Satürn elinde orağı ile bereketi, hasatı sembolize ederken; gölge yönüyle bereketsizliği, muhtaciyeti de anlatır. Kişi yaşam derslerinin gereğini yerine getirmezse, bu durum ona bereketsizlik olarak yansır. Bu nedenle para karmaları genelde Satürn ile ilişkilidir. Hayatın sonu genelde Satürn ile ilişkilidir. Satürn döngülerinde ya da Satürn temaslarında ölüm gerçekleşebilir. Ölüm, hasat zamanıdır. Satürn’ün diğer bir göstergesi melankolidir. Kişi sorumluluk alıp hayatın iplerini eline alamazsa onun payına düşen yalnızlık ve kısıtlanmış hissi olur. Bu da sonunda melankolik bir ruh hali yaratır. Satürn sanıldığının aksine büyük cezalandırıcı olarak yaralar açmaz, yaraları kapatmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini öğütler.

Satürn, kişiye kalıcı olarak bir ödül sunar; ancak bunun için disiplinli çalışmalı, sınavlar vermeli, dersler almalı ve sonucunda da hak ettiğine kavuşmalıdır. Satürn kaotik bir ortama düzen getirir. Hak, hukuk dağılımında adildir. Hayat sınavlarımızı gösteren Satürn, eğer haritalarımızda olmasaydı muhtemelen rehavete kapılır ve hayata geliş amacımızı unutur, yolumuzdan sapardık. Satürn diğer adı ile Kronos, bize orağı ile ektiğini biçmeyi, hasat etmeyi yani “Karma” yasasını anlatır. Bu karmik düzen olmasaydı, tekâmül işleyişi sekteye uğrardı. Satürn’ümüzü anlamak, idrak etmek yolumuzu, sınavımızı, dersimizi anlamak, karmamızın farkında olmakla eşdeğerdir.

Satürn’ün Güneş’in etrafında bir tam turu 28-30 yıl arasındadır. Bir burçta 2,5 yıl kalır. Bu da kişisel olarak her 28 yılda bir Satürn döngüsü yaşıyor olmamız anlamına gelir. Her 28 yılda bir kişisel doğum haritamızdaki Satürn, transit Satürn ile kavuşum yapar. Olgunlaşmamız adına radikal hayat dersleri verir. Bunların dışında her 7 yılda bir transit Satürn doğum haritamızdaki Satürn’e sert açı yaparak olgunlaşma sürecimizi destekler. Bu noktada 7 rakamından bahsetmemiz gerekir. 7 rakamı doğrudan Satürn ile ilişkilidir. 7 rakamı ezoterik ve dini öğretilerde kutsal kabul edilir. Göğün ve yerin 7 katı vardır. Cennet 7 kattır. Klasik gezegenler 7 tanedir. Her gezegene bir gün atfedildiği için haftanın 7 günü vardır. Notalar yedili sistem üzerinden işler. 7’de manevi bir güç ve bilgelik vardır. Tekâmül için aşılması gereken yedi felek vardır ve nihayetinde yücelik mertebesine ulaşılır. Bu yüzden 7 rakamı ve dolayısıyla Satürn sınırları, sınırlılıkları aşmak ile ilgilidir.

İlk olarak 7 yaşımızda transit Satürn kendi Satürn’ümüze kare açı yapar. İlk okula başlarız. Aileden ilk ayrılık, farklı bir ortama adaptasyon sürecidir. Jung’un yaşam evreleri anlayışına göre çocukluk çağına denk gelmektedir. Ego yavaş yavaş oluşmaya başlar. Çocukluk evresinde başkalarının nasıl tepkiler verdiğini ve hissettiğini ayırt etmeye başladıktan sonra fiziksel ihtiyaçlardan öte duygusal ihtiyaçlar ön plana çıkmaya başlar. Ericson bu dönemi çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu dönemi olarak vurgulamıştır. Çocuğun tüm bu ayrılık, uyum sağlayamama, aşağılık duygusunu aşıp ergenliğe hazırlanması için Satürn iş başına geçer.

14 yaşımızda Satürn-Satürn karşıtlığı yaşarız. Bu dönem ergenliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde kimliğimizi yapılandırmaya çalışırız. Çocuksu tavırlar ile yetişkin tavırlar arasında sıkışmış hissederiz. Bu da duygu ve öfke patlamalarına neden olur. Kendimizi belirli bir gruba kabul ettirmeye çalışırız. Fizyolojik büyüme hızlanır ve olgun cinsel kimlik geliştiririz. Ericson’a göre bu dönem kimlik kazanmaya karşı rol karışıklığı dönemidir. Jung ise bu süreç için sağlıklı bir yetişkinliğe girme sürecinin başlangıcı, daha büyük sorumluluklar ile nasıl başa çıkılacağının adım adım anlamlandırılmasıdır der.

21 yaşımızda Satürn-Satürn karesi yaşarız. Bu dönem gençlik dönemi olarak nitelendirilir. Eğitim tamamlanmış ve meslek sahibi olma zamanı gelmiştir. Kendi ayaklarımızın üzerinde durma zamanıdır. Bir yandan da kendimizi arayış ihtiyacı devam etmektedir. Jung’a göre bu dönemde kendimiz ile ilgili çeşitli yargılara varır, yetişkin hayatın beklentilerine cevap ararız. Bir meslek sahibi olmak bizi korkutabilir ve çeşitli sorunlara yol açabilir. Ericson’a göre bu süreç yakınlığa karşı yalnızlık dönemidir. Özgürlük ve sorumluluk daha ön plana çıkar. Hayattan zevk alırız. İş hayatında karşılıklı güven ve paylaşma isteği vardır. Ancak toplumla kaynaşamazsak, iş yaşamında başarısız olursak ilişkiler kaybolur ve güvensizlik oluşur.

Nihayetinde 28 yaşımızda Satürn-Satürn kavuşumu yaşayarak bir tam döngüyü tamamlarız. Bu yetişkinliğe giriş dönemidir. Satürn nihai amacı olan olgunlaşmayı radikal bir şekilde bize yaşatır. Disipline olabilmemiz için gerekirse hayatın tokadını sert bir şekilde yüzümüze vurur. Bu aynı zamanda karmik bir dönemdir. 28-29 yaş arası ilk ciddi kırılmamızı yaşarız. Gezegenler ev yerleşimleri, burçları ve açıları gereği yaşantılarımıza sert müdahalelerde bulunabilir. Bizim payımıza düşen tüm bunlara katlanmak ve öylece geçip gitmesini beklemek değildir elbette. Öncelikli olarak idrak etmek, sonrasında aksiyon almak önemli olacaktır. Kadersel ve karmik birtakım olaylara müdahale edemeyiz ancak onlara karşı dengeli bir bakış açısı geliştirerek ilerleyebiliriz. Satürn döngüsü bitişinde hayata karşı bakışınızın değiştiğini, dirayet kazandığınızı ve daha da güçlendiğinizi görürsünüz. Eğer Satürn’ün dersini idrak edip doğru bir şekilde verdiyseniz sonucu yaşam boyu kalıcı olacak bir yapılanmadır. Bu en başta sizin kimlik yapılanmanızdır. Psikolojik olarak Ericson bu dönemi üretkenliğe karşı durgunluk dönemi olarak belirtmiştir. Yetişkinlik döneminde üretkenlik kazanılır, sosyal yönden doyum duygusu yaşanır. Bu süreç sekteye uğrarsa hayat monotonlaşır, üretkenlik ve verim durur.

Bu döngü 35, 42, 49, 56, 63 ve 70 yaş şeklinde devam eder. 28, 56 ve 84 yaşları Satürn döngüsü yaşları olduğu için hayatımızda önemli kırılmalar yaşanır.

Satürn ile ilgili diğer merak edilen terimler; “Sadesati”, “Kandaka Shanti” ve “Ashtama Shani” Vedik Astroloji’nin konusudur. Okumuş olduğunuz yazı Batı Astrolojisi’ne göre yazılmıştır.

Özetleyecek olursak, Satürn bize yaşam sınavlarımızı, karmamızı ve olgunlaşmak için aşmamız gerek sınırları anlatır. Satürn’ü anlamlandırmak için önce mitolojisini ve karakteristiğini bilmek gerekir. Daha sonra kişisel doğum haritalarınızdaki yerleşimi ve burçlara bakılır. Satürn’ün transitlerini ve yaş dönemlerinizde neler yaşayacağınızı bu yöntemle görürsünüz. Satürn cezalandırıcı bir öğretmendir ancak bizi disipline eder ve kalıcı bir hediye bırakır. Gezegenlerimiz sert açılar yapıp sert olayları tetiklese de buna vereceğimiz tepkiler bizim inisiyatifimize bağlıdır. Bu yüzden hayatımızı 7 yıl iyi, 7 yıl kötü yaşarız döngüsü kabul edilemez. İradesi olan varlıklar olarak gelişimimiz için daima en iyisini seçme hakkına sahibiz ve yaşamlarımızda büyük ölçüde söz sahibiyiz. Gezegenlerin de temsil ettiği “enerji” saf akar, nötrdür. Bu enerjiyi pozitife ya da negatife çekecek olan, biz bilinçli ruhlarız.

Sevgiyle ve ışıkla kalın.

Ezgi Sala Tözün

Katılımcılar Hizmetlerimiz için Neler Söylüyor?

Vermiş olduğumuz tüm danışmanlıklar ve hizmetler üzerine katılımcı yorumlarını buradan okuyabilirsiniz.

Sitede Arayın

Kullanıcı Bilgilendirmesi

• Bu bölüm, müşterilere/kullanıcılara ait sorumlulukları hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Evrensel Enerji® aracılığı ile hizmet alan tüm müşteriler/kullanıcılar bu maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Evrensel Enerji® içerisinde yer alan kurs, uyumlama, paylaşım, çalışma veya blog yazılarının hiçbiri, doktorunuzun size önereceği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.
• Evrensel Enerji®, hastalık teşhisinde bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya doktorunuzun tedavisine müdahale etmez. Şu anda doktorunuzun reçetelediği ilaçları alıyorsanız, doktorunuzun tavsiyesi olan ilaçlarınızı kullanın. Tıbbi durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen öncelikle doktorunuzla konuşun. Evrensel Enerji® üzerinde yer alan herhangi bir bilgiyi ve öğretiyi kullanarak kendinizi tedavi etmeyi tercih ederseniz, bu sizin sorumluluğunuzdur.
• Evrensel Enerji®, bu sitede yer alan herhangi bir bilginin, eğitimin, uyumlamanın, öğretilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sitedeki sağlıkla ilgili bilgiler ve paylaşımlar yalnızca genel bilgi için sağlanmıştır ve profesyonel tıbbi veya sağlık bakımı tavsiyesinin yerine geçmez. Danışmanlık hizmetleri bu koşulda gerçekleştirilmektedir. Enerji şifası ve uygulamaları, herhangi bir sonucu garanti etmez ve sonuçlar kişiye göre değişebilir.
• Evrensel Enerji® üzerinden alınan herhangi bir hizmet için ücret iadesi söz konusu değildir.

Destek Ol

Çalışmalarımıza destek olmak ister misiniz?

→ Detaylı bilgi için tıklayın. ←

E-Bültenimize Abone Ol

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Evrensel Enerji® 2012 - 2023
Taner Tözün & Ezgi Sala Tözün
Telif Hakkı ©
Evrensel Enerji® markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillidir ve tüm hakları saklıdır. Bu platformda yayınlanan yazıların tarafımızdan aksi belirtilmedikçe 5846 numaralı Telif Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi hareketlerde kanuni işlem yapılır.
Evrensel Enerji Etiket Bulutu
Reiki, Usui Reiki, Kundalini Reiki, Şambala, Karuna Reiki, İmera Reiki, Seichim, Tara, Kozmik Birlik, GMA, Gümüş Mor Alevi, St. Germain, Altın Üçgen, Çakra Dengeleme, Çakra Temizleme, Çakra Açma, Çakra, Çakralar, Aura, Aura Dengeleme, Aura Temizleme, Aura Açma, Mental Beden, Astral Beden, Eterik Beden, Enerji Temizliği, Enerji Dengeleme, Mekan Temizliği, Sihir Temizleme, Sihir Bozma, Büyü Temizleme, Büyü Bozma, Enerjisel Koruma, Enerjisel Kalkan, Uyumlama, Enerji Uyumlaması, Enerji Uyumlamaları, Online Uyumlama, Online Usui Reiki, Online Reiki, Reiki Uyumlamaları, Reiki Eğitimi, Enerji Uygulayıcılığı, Holistik Şifa, Bütüncül Şifa Çalışması, Bilinçaltı Çalışmaları, Bilinçaltı Uygulamaları, Bilinçaltı Dili, Ses Masajı, Ses Şifa Teknikleri, Mandala, Mandala Atölyesi, Mandala Atölyeleri, Mandala Eğitimi, Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçu, Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Spiritüel Danışmanlık, Enerji Danışmanlığı, Bolluk Çalışması, Bolluk Şifalandırma, Bereket Çalışması, Bereket Şifalandırma, Para Yollarını Açma, Bolluk Bereket Çalışması, Bolluk Bereket Şifası, Ruh Eşi, Ruh Eşi Çekimi,Linda Colibert, Daelyn Wolf, Hari Andri Winarso, Mariah Windsong, Manuela Fasoli, Scion, Lavinia Sina Szendrei, Ramon Martinez Lopez, Gaby Solina Grill-Mitterhofer, Enerji Sistemleri, Reiki Sistemleri, Reiki Çeşitleri, 999, 999 Frekansı, Yüksek Şifa Enerjileri, Melek Enerjileri, Spiritüel Rehberlik, Spiritüel Şifa, Kozmik Şifa, Ücretsiz Çalışmalar, Ücretsiz Şifa Çalışmaları, Şifa Çalışmaları, Türkiye Meditasyonu, Dünya Meditasyonu, Reiki Meditasyonu, Maji Çalışmaları, Kendini Keşfetme Çalışmaları, DNA Aktivasyonu, Kundalini Aktivasyonu, Kundalini Aktifleştirme, 3. Göz, 3. Göz Aktivasyonu, Sezgileri Güçlendirme, Psişik Yetenekleri Açma, Psişik Yetenekleri Şifalandırma, Karma, Karmik Temizlik, Karma Şifası, Karmanızı Dönüştürün, Mantralarla Çalışma, Enerjinizi Yükseltin, Enerji Alanınızı Güçlendirin, Titreşimlerinizi Yükseltin, Yaşamınızı Dönüştürün, Büyüklere Masallar, Masal Terapi, Masal Geceleri, Hikaye Anlatıcılığı, Kendi Hikayenizi Oluşturun, Yaşamınıza Yön Verin, Tekrar Bağlantı, Plaides, Playdes, Pleaides, Arcturus, Sirius, Taner Tözün, Ezgi Sala Tözün, Astroloji, Astrolojik Danışmanlık, Deneysel Astroloji, Holisitk Dengeleme Çalışmaları, Psişik Okuma, Beden Kaydı Temizleme, Beden Kaydı Şifalandırma, Karmik Kontrat Temizleme, Karma Temizleme, Karmik Temizlemeler, Karmik Kayıt Bulma, Karmik Kayıt Kütüphanelerinde Temizlik, Beden Kaydı Okuma, Kolaylaştırıcı Ezoterik Şifa, Ezoterik Şifa, Doğum Haritası Şifalandırma, Psişik Harita Okuması, Doğum Haritasının Üzerine Çıkma, Kanallık Mesajları, Kanallık Bilgileri, 
Image