Blog

KEŞM Günlükleri 11 - Ruhsal Liyakat

KEŞM Günlükleri 11 - Ruhsal Liyakat

Herkese merhabalar. Yazı dizimizde en son “Karma Dinamikleri” konusuna değinmiştik. Yazı dizimizin 11. bölümünde ele alacağımız konu “Ruhsal Liyakat”. Ruhların tekâmül süreçleri nasıl ilerler, yaşam planları nasıl şekil alır, enkarnasyonların temel vazifeleri nelerdir ve ruhsal liyakat genel olarak tüm bu konularda nasıl yer edinir; tüm bu sorulara cevap arayacağız.

Konuya giriş yapmadan önce elbette yazı dizimizin önceki yazılarını okumuş olmanızı tavsiye ederim. Yaklaşık 1,5 sene önce ilk yazısını paylaştığım “KEŞM Günlükleri” yazı dizisi içerisinde pek çok farklı konuya, yaptığımız seanslarda gördüklerimiz ile aldığımız kanallık bilgileri çerçevesinde çeşitli çıkarımlarımızı sizle paylaşmaya başladık. Olur da bu yazı ile yazı dizimizden ilk defa haberiniz oldu, önceki yazılarımıza sırayla bakmanız burada aktaracaklarım konusunda daha güçlü bir temel oluşturmanıza katkı sunacaktır.

Şu an yazıyı okuyan siz, günümüzün gerçekliği ile çeşitli etiketlere ve tanımlamalara sahip birer insansınız. Hepinizin bir kimliği, bir cinsiyeti, bir kişiliği vb. tanımlanabilir nitelikleri mevcut. Yeri geldiğinde tüm insanların eşit ve bir olduğunu savunuyoruz ama görüyoruz ki bir o kadar da birbirimizden farklı ve ayrıyız. Hepimizin bu hayat yolunda hem toplumsal normlarla birbirimizle bağlantılı hem de bir o kadar bireysel ve bağımsız bir yolu var. İşte bu yolculukta geçirdiğimiz her süre, ruhun okul gezegenlerde edinimler kazandığı birer tekâmül basamağı.

Bu yolculuğu biraz daha başlangıç noktasından inceleyelim.

Öncelikli olarak bir ruh, evrensel yasalarla çeşitli çizgileri belirlenmiş bu dualite evreninde “OL” enerjisinin bir yansıması olarak, “Monad” olarak tanımlayabileceğimiz ikiliğin olmadığı boyuttan dualite evreninde tezahür eder. Bu tezahürün işleyişinde bir ilk sebep mevcuttur ki sonuç bu tezahürü, bu oluşan tezahür de tekâmül yolculuğunu ilk sebebi oluşturabilsin. Bundan dolayı da her ruh aynı ilerleme rotasına sahip değildir, bu sebeple de ilk tezahür ettiği yer köken olarak çok farklı olabilir.

Monad alanından çıkan sebep fikir, ilk damladır diyebiliriz. Bu, ruhun dualite evrenindeki ilk başlangıcıdır. Bu ruhun tekâmül etmesi için bir tekâmül alanı şarttır; bu sebeple galaksiler, sistemler, yıldızlar, gezegenler, uydular ruhun yolculuğuna katkı sunduğu sürece, evrensel yasalar çerçevesinde ruhun yolculuğu için kullanılabilmektedir. Artık dualite evreninde tezahür eden ilk ruh enerjimiz mevcut. Burada da ruh enerjisi, ilgili tekâmül alanının astral alanında varlığını sürdürür ve ilgili tekâmül alanının yasaları çerçevesinde enkarne olarak bedenlenir. (Sayın B. Ruhselman’ın spatyom olarak nitelendirdiği astral bölgeyi her gezegen / yıldız vs. için düşünebilirsiniz ve tabi her bölgenin kendi spatyomu olsa da eş nitelikteki boyutlardaki spatyomlarda hareket edebilmek mümkündür, tabi bu da yine ruhun sahip olduğu ruhsal liyakati çerçevesinde mümkün olabilmektedir.) Monad alanında tezahür eden fikrin ana deneyimlenme ihtiyacı ne ise ruh tezahür ettiği kendi köken bölgesinde tekâmül etmeye başlar.

Ruh burada, bizim sayısal olarak ölçmekte zorlanabileceğimiz bir süre zarfında pek çok enkarnasyonla tekâmül eder ve bulunduğu alanın da boyutsal koşulları çerçevesinde yükselmeye başlar. Her tekâmül alanı birbiriyle aynı olmadığı için de ruh farklı dersleri alıp, öğrenebilmek için değişik bölgelerde de enkarne olmak isteyebilir. Şayet bu noktada bunu gerçekleştirebilecek ışık potansiyeli ve ruhsal liyakati mevcut ise, evrensel yasalar çerçevesinde bu mümkündür.

Tabi burada da ilerleyiş farklı bir hiyerarşi ile ilerler. Dünya gibi okul niteliğine sahip her gezegen ve yıldız için, bu bölgedeki ilerleyişi yönetecek bir alt “Yüksek Benlik” oluşturulur. Yani Sirius’ta ilk olarak tezahür etmiş bir ruh, dünya için buraya özel bir “Yüksek Benlik” projekte eder ve bu “Yüksek Benlik” o gezegene ait enkarnasyonları yönetir.

Bu ne demek?

Şayet köken ruhunuz pek çok gezegen ve yıldızda tekâmül etmişse veya ediyorsa aslında ona ait farklı gezegen yöneticileri mevcuttur. Şimdi baktığımızda her şeyi birbirinden ayırıp bölüştürüyor ve süreci iyice birlikten çıkarıyor gibi görünebiliriz ama ilerleyişin böyle olması aslında “Ana Ruh”a önemli bir katkı sağlamakta. Çünkü bu şekilde yeni bir okul alanında 0’dan bir deneyim havuzu oluşmakta ve bu da “Ana Ruh”un deneyimleyemediği edinimlerin oluşmasına katkı sağlamakta.

Çok da konuyu açıp, asıl yazı konumuzdan uzaklaşmak istemiyorum çünkü burada bahsettiklerim uzun uzun anlatılmayı, örneklendirilmeyi hak eden önemli konular.

Biz dünyaya gelelim en iyisi.

Dünya Okulu’ndaki yüksek benliğimiz, ruhsal rehberler ile “Ana Ruh”un da ihtiyaçlarını gözeterek yaşam planları oluşturur. Yazılarımda da bahsettiğim bir unsuru da ele almalıyız tabi; bir yandan yükselme yolunda bir ruh projeksiyonu mevcut, bir yandan da okul görevi gören gezegenlerin toplumsal düzeyde yükseliş yolculukları…

Burada bizim gezegensel yüksek benliğimiz bir yandan yeni deneyimler elde edebilmek için yaşam planını şekillendirmeye çalışırken bir yandan da “Karma” olarak ifade ettiğimiz ve ışık yolundaki yürüyüşümüzü sekteye uğratan enkarnasyon kayıtlarımızı dönüştürmeyi amaçlar. Dünya okuluna projekte edilmiş yüksek benliğimiz burada 0’dan bir yolculuğa başlamış olsa da bir yandan o da galaktik düzeyde karmalara sahiptir ve bir yandan burada insan formunda yeni enkarnasyonlarla bu galaktik karmalar üzerine de dönüştürebileceklerini burada dönüştürmek üzere bir yaşam planı kurabilir. Şuna dikkat etmek gerekir; bir ruh enkarnesi, ilgili enkarnasyon planı içerisinde sayısını bir standartta tutamayacağımız miktarda karmik kayıtla yüzleşmek / karşılaşmak / deneyimlemek adına bir yol içinde olabilir. Bu tür kayıtlar, yüksek öncelikten alçak önceliğe göre yaşam planımızda tetiklendikçe aktif olur ve kişinin bu eşzamanlılıklar ve deneyimler içerisindeki hareketiyle birlikte yürüyeceği yol, onun tekâmül sürecini belirler.

Dualitenin gerektirdiği zıtlıkların çokluğu, enkarnasyonların kendi enkarnasyon planlarını yaşamalarına olanak sağlayan bir sahne gibidir. Bazen öyle olaylarla karşılaşırız ki istemsizce kendimizi bir başkasının hayatıyla kıyaslayıp, “Neden onun yaşamı böyle de benimki şöyle?” gibi bir sorgulama içerisine girebiliriz. Burada görmemiz gereken, enkarne olan her ruhun enkarnasyon amacının kendisine özel olmasıdır. Evet, bir o kadar birbirimize toplumsal planlar, konular ve çeşitli karmalarla bağlıyız ama bir o kadar da birbirimizden özel ve farklıyız. Bu yaşam yolunda kimsenin kayrılmadığından, yolculuğumuzun tekâmül motivasyonu ve karma gereklilikleri ile şekillendiğinden emin olabilirsiniz.

Elbette Dünya Okulu’ndaki bir enkarnasyon, gezegensel yüksek benliğinin öngördüğü planının çokça üstüne çıkabilir. Aslında bu istenen bir ilerlemedir. Çünkü ışığa dönüştürülmüş her deneyim gezegensel yüksek benliğin ışığının da yükselmesi ve okul gezegenin de yükselmesi demek.

Burada artık biraz daha ana yazı konumuza gelelim.

Ana Ruh’umuzun sahip olduğu ışık ve tekâmül edinimlerinin toplamı “Ruhsal Liyakat”i oluşturur. Ayrıca onun tarafından oluşturulmuş her gezegensel üst benlik de kendi deneyimlediği yol içerisinde gezegensel bir ruhsal liyakate sahiptir. Bir enkarnasyon olan bizler de öncelikle gezegensel yüksek benliğimizin ruhsal liyakatten faydalanmaktayız. Ana Ruh’umuzun ruhsal liyakatinden faydalanabilmemiz, enkarne olmamızın temel sebebi olan yaşam planımızın katça üstüne çıkabilmemizle gerçekleşmeye başlar.

Peki ruhsal liyakat, insan olarak tekâmül eden bize nasıl katkı sunuyor?

Evvela gezegensel yüksek benliğimizin ruhsal liyakat derecesi, buradaki yaşam planımızı oluşturma aşamasında çok daha söz sahibi olabilmekte. Dünya Gezegeni gibi yeni tekâmül alanları oluşturulurken buraya temelde iki türde ruhlar gelmeye başlar. Birincisi kuruculardır; yüksek dereceli ışık ekipleri gezegenin işleyişi üzerine oluşturulan tekâmül alanı için çeşitli sorumluluklara sahiptir. İkinci gelenler, yeni oluşturulan deneyim sahasında tekâmülleri için sadece katkı almak isteyen ruhlardır. Elbette onların da ilerleyişi yükselmelerine katkı sunmakta ve bu dualite evrenindeki yerini değiştirebilmektedir.

Bizler, tekâmül yolumuzda ilerlerken attığımız adımlar ile gezegensel yüksek benliğimiz ile bağlantımızı artırabiliriz. Yukarıda bahsettiğim gibi, bu yazıda “Ana Ruh” olarak ifade ettiğim en yüksek versiyonumuzun enerjisi ile direkt bağlantıya geçebiliriz. Bu da bizim enkarne olan bir insan olarak ruhumuzun ışık hazinelerine erişebilmemize ve ruhsal liyakatimizi tam manasıyla kullanabilmemize yardımcı olur. Tabi bir insan olarak bedenlenmenin vermiş olduğu çeşitli sınırlamalar içerisinde yaşamaya devam ederiz ama yükselen ruhsal farkındalığımız, kolaylıkla ve bilinçli olarak gezegenimizin ve sistemimizin astral alanında kullanmaya başlayabileceğimiz astral yetilerimizle hayatımız çok daha farklı bir tekâmül yolculuğuna başlar.

Bunu biraz daha örneklendirmek istiyorum.

Yaşam planımızın temelini oluşturan geleneksel 3B planımızdaki öncelikli çözülmesi ve öğrenilmesi gerekenleri öğrendiğimizde genel olarak gezegensel yüksek benliğimiz “Haydi işin erken bitti, yukarı gel” demiyor. (Tabi istisnai durumlar da söz konusu, bazı hayatlar var ki planlanan yol tamamlandığında kişinin üzerine çıkabilecek ekstra yol tezahür ettirmesi mümkün olmayabiliyor. Bu da yine kitabımızın içerisinden detaylandırılması gereken bir konu hem genellemeyelim hem uzatmayalım.) Gezegensel yüksek benliğimizle kurduğumuz bağlantı yükseldiğinde, eski enkarnasyonlarımıza ait edinimlerden bilinçli faydalanmaya başlarız ve aldığımız rehberlikle yaşam yolumuzu kendimiz çizmeye başlarız. Yeni yolumuz içinde bu yaşam planımıza dahil etmediğimiz başka karmalarımıza da el atmaya başlayabiliriz, yeni öğrenmek istediğimiz konularla da yönelebiliriz ya da bu birbirine paralel, beraberce ilerleyebilir. Biz burada 3B hayatı yaşarken, astral alanda boş kalıyoruz sanmayın. Biz farkında olsak da olmasak da devamlı bir iletişim ve buna yönelik yaşam planı güncellemeleri, buna yönelik ilgili görüşme ve planlamalar aktif devam eder. Örnek verdiğimiz böyle bir durumda da enkarnasyonun yoluna uygun yeni potansiyeller açığa çıkarılmaya başlanır ve biz de yeni, güncellenmiş bir yolda yükselişimiz için yürümeye devam ederiz.

Düz bir enkarneden ruhsal liyakatini yaşam içinde kullanan kişilere dönebilmek büyük bir başarı ve sorumluluktur çünkü bunu sağlayabilmemiz, toplumsal ışık planına daha fazla katkı sunabilmemizin yolunu açar. Bu yolun daha da büyüdüğünü ve bu yazıda bahsettiğim “Ana Ruh” enerjimizle daha bağlantıda olduğumuzu düşünün. Evet, yine bir 3B gerçekliği hayatında ve bedenindeyiz ama yolunuz tahmin edebileceğinizden daha keyifli, yaratımlı ve ışık adına bir o kadar sorumluluk içeren bir yapıda. Bu hepiniz için mümkün, elbette kimin nasıl ilerleyebileceği yine çok özel ve öznel kalıyor.

Ruhsal liyakat, hepimizin sahip olduğu ama plan eşiğimizi geçtikten sonra verimli kullanabileceğimiz bir gerçeklik, bizim ruhsal hazinemiz.

Ruhsal liyakat üzerine bahsetmemiz gereken güzel bir konu daha var: Reiki vb. enerji kanallıkları.

Günümüzde pek çok şifa / dengeleme kanalı var. Işık yoluyla oluşturulmuş olanlar, kurucu masterların ruhsal liyakati sayesinde olabilmekte. Özellikle kendi yüksek benlikleri ile kurdukları daha saf bağlantı, bu sistemleri oluştururken rehberlik almalarına vesile oluyor. Gezegenimizin, kökenimizin ya da sistemimizin astral alanında oluşturulan bu alanlar, bir maksatla çalışacak ışık ekiplerini birleştiyor. Bu bahsettiğim standart ilerleyiş Usui Reiki’de de söz konusudur. Yani siz Usui Reiki ile çalışırken, enerjiyi karşı tarafa aktardığınızda, kanallığınız vesilesiyle danışanınız üzerinde ışık ekipleri, sistemin rehberleri çalışmakta.

İşin biraz daha ruhsal liyakat tarafına gelelim. Bu oluşturulan kolektif alanlara biliyorsunuz ki uyumlama / el verme usulü ile kanal olabilmek mümkün. Bu uyumlama sürecinin ana amacı, bu alana bağlı olan masterın, kanal olmak isteyen öğrenciye yol olarak bu imkânı sağlayıp, öğrenci ile enerji kanalını buluşturmasıdır. Her sistemin yakından veya uzaktan yapılan uyumlamasında bu buluşma çerçevesinde, yine uyumlanılan kanaldaki ışık ekiplerince uyumlama işlemi gerçekleştirilir.

Burada dikkat çekmek istediğim şudur. Liyakat sahibince oluşturulmuş bir alana, o seviyede liyakate daha erişememiş bir kişi kanal olmak istemektedir. Evrensel yasalar, bu aradaki liyakat eksikliğini bir şekilde karşılanmasını talep eder. “Alma – Verme Yasası”, bu aradaki liyakati oluşturabilecek bir enerji yasasıdır. Yani X kişisi, henüz o seviyede olmamasına rağmen 5. Boyut çerçevesinde çalışan bir 999 sistemine uyumlanmak için gerekli ruhsal liyakati “Alma – Verme Yasası” çerçevesinde halledebilir. Bu sebepledir ki, kanallık edilen bazı sistemlerde sistem kurucuları sabit bir alma – verme dengesi belirlemiştir. Bu, uyumlama yapan bir masterın daha sonra kafasına göre indirip düşürebileceği bir serbestliğe sahip olmadığı gibi, bu şekilde sürümden kazanırımcı yaklaşımıyla hem kendisi karma yaratır hem de öğrencisinin enerji alanında sorunlar oluşmasına sebebiyet verebilir. Çünkü öğrenci bu durumu bilmeden, gerekli alma – verme dengesini sağlamadığında, henüz ruhsal liyakatinin yetmediği bir boyuta / alana/ kolektif bölgeye girmeye çalışarak, oradaki ışığı / enerjiyi / ışık ekiplerini kullanmaya çalışır. Bu kifayetsiz durum da kullanıcı için kendi enerji alanında bir enerji tahribatı oluşturabilir. Ayrıca öğretmeni gibi kendisi de bu alma – verme dengesi olayından haberdar olup da buna rağmen doğru koşullarda ilerlemiyorsa, bir de kendisi karma yaratır.

Şunu bilin; zaten ruhsal liyakatinizi kullanabilecek seviyeye geldiğinizde siz astral planlarda özgürce dolaşıp belki kendiniz, belki kolektife de hizmet edecek şekilde bu tür kolaylaştırıcı enerji araçları, alanları oluşturabileceksiniz. Ne yazık ki bu yolda bu sürecin önemini göremeyen ve sizi suistimal eden kişilerce, size katkı sunabilecek bir araçtan katkı almak yerine zarar görebiliyorsunuz.

Arkadaşı Lavinia’nın kapı komşusu olup kendisine Türkiye ekonomisini söyleyip indirim alan biri mi dersiniz, aradaki farkı kendisi esmalar okuyarak üzerine karma alıyorum deyip öğrencilerine kendisini feda ettiğini söyleyen mi dersiniz, 2023’ün son günlerinde €299 olan bir sistemi 50₺’ye uyumlama yapan mı dersiniz, evet Taner Hoca öyle yapıyor ama biz ne kazanacağız sonra diyen mi dersiniz, “Ben asla öyle şey yapmam hocam, aşk olsun” deyip beni engelleyip, 1 yıl sonra bir öğrencimin söylemesiyle beni haklı çıkaran mı dersiniz; o kadar fazla sorun yaşayan kişiler gelip beni buluyor ki, hayret edersiniz.

Ruhsal liyakatimizi kazandıkça 3B dünyasında yaşayan ve yeri geldiğinde hem fiziksel planda hem astral planlarda ruhsal güçlerini kullanabilen bir seviyeye erişme imkânımız var. Yazıda da dediğim gibi bu hepimiz için mevcut bir potansiyel.

Işığın erdemlerini kuşanarak, ışığın yolunda yürüyerek, öngörülen yaşam planımızın üstüne çıkabilme ve bu enkarnasyonda daha fazla ışığı hayatımıza çapalayabilme imkânımız var.

Bunların hepsi, siz ışık yoluna girdiğiniz zaman kendisini gerçekleştiren kehaneti oluşturacak; çünkü bu dünya okulunda insan olarak enkarne olan hepimizin, ışıl ışıl, rengarenk bir ruhu ve o ruha ait hazineleri var.

Belki de bu yazıyla beraber o hazineyi açma zamanı gelmiştir.

Sevgilerimle

Taner Tözün

14-16.12.2023

Katılımcılar Hizmetlerimiz için Neler Söylüyor?

Vermiş olduğumuz tüm danışmanlıklar ve hizmetler üzerine katılımcı yorumlarını buradan okuyabilirsiniz.

Sitede Arayın

Kullanıcı Bilgilendirmesi

• Bu bölüm, müşterilere/kullanıcılara ait sorumlulukları hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Evrensel Enerji® aracılığı ile hizmet alan tüm müşteriler/kullanıcılar bu maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Evrensel Enerji® içerisinde yer alan kurs, uyumlama, paylaşım, çalışma veya blog yazılarının hiçbiri, doktorunuzun size önereceği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.
• Evrensel Enerji®, hastalık teşhisinde bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya doktorunuzun tedavisine müdahale etmez. Şu anda doktorunuzun reçetelediği ilaçları alıyorsanız, doktorunuzun tavsiyesi olan ilaçlarınızı kullanın. Tıbbi durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen öncelikle doktorunuzla konuşun. Evrensel Enerji® üzerinde yer alan herhangi bir bilgiyi ve öğretiyi kullanarak kendinizi tedavi etmeyi tercih ederseniz, bu sizin sorumluluğunuzdur.
• Evrensel Enerji®, bu sitede yer alan herhangi bir bilginin, eğitimin, uyumlamanın, öğretilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sitedeki sağlıkla ilgili bilgiler ve paylaşımlar yalnızca genel bilgi için sağlanmıştır ve profesyonel tıbbi veya sağlık bakımı tavsiyesinin yerine geçmez. Danışmanlık hizmetleri bu koşulda gerçekleştirilmektedir. Enerji şifası ve uygulamaları, herhangi bir sonucu garanti etmez ve sonuçlar kişiye göre değişebilir.
• Evrensel Enerji® üzerinden alınan herhangi bir hizmet için ücret iadesi söz konusu değildir.

Destek Ol

Çalışmalarımıza destek olmak ister misiniz?

→ Detaylı bilgi için tıklayın. ←

E-Bültenimize Abone Ol

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Evrensel Enerji® 2012 - 2023
Taner Tözün & Ezgi Sala Tözün
Telif Hakkı ©
Evrensel Enerji® markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillidir ve tüm hakları saklıdır. Bu platformda yayınlanan yazıların tarafımızdan aksi belirtilmedikçe 5846 numaralı Telif Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi hareketlerde kanuni işlem yapılır.
Evrensel Enerji Etiket Bulutu
Reiki, Usui Reiki, Kundalini Reiki, Şambala, Karuna Reiki, İmera Reiki, Seichim, Tara, Kozmik Birlik, GMA, Gümüş Mor Alevi, St. Germain, Altın Üçgen, Çakra Dengeleme, Çakra Temizleme, Çakra Açma, Çakra, Çakralar, Aura, Aura Dengeleme, Aura Temizleme, Aura Açma, Mental Beden, Astral Beden, Eterik Beden, Enerji Temizliği, Enerji Dengeleme, Mekan Temizliği, Sihir Temizleme, Sihir Bozma, Büyü Temizleme, Büyü Bozma, Enerjisel Koruma, Enerjisel Kalkan, Uyumlama, Enerji Uyumlaması, Enerji Uyumlamaları, Online Uyumlama, Online Usui Reiki, Online Reiki, Reiki Uyumlamaları, Reiki Eğitimi, Enerji Uygulayıcılığı, Holistik Şifa, Bütüncül Şifa Çalışması, Bilinçaltı Çalışmaları, Bilinçaltı Uygulamaları, Bilinçaltı Dili, Ses Masajı, Ses Şifa Teknikleri, Mandala, Mandala Atölyesi, Mandala Atölyeleri, Mandala Eğitimi, Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçu, Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Spiritüel Danışmanlık, Enerji Danışmanlığı, Bolluk Çalışması, Bolluk Şifalandırma, Bereket Çalışması, Bereket Şifalandırma, Para Yollarını Açma, Bolluk Bereket Çalışması, Bolluk Bereket Şifası, Ruh Eşi, Ruh Eşi Çekimi,Linda Colibert, Daelyn Wolf, Hari Andri Winarso, Mariah Windsong, Manuela Fasoli, Scion, Lavinia Sina Szendrei, Ramon Martinez Lopez, Gaby Solina Grill-Mitterhofer, Enerji Sistemleri, Reiki Sistemleri, Reiki Çeşitleri, 999, 999 Frekansı, Yüksek Şifa Enerjileri, Melek Enerjileri, Spiritüel Rehberlik, Spiritüel Şifa, Kozmik Şifa, Ücretsiz Çalışmalar, Ücretsiz Şifa Çalışmaları, Şifa Çalışmaları, Türkiye Meditasyonu, Dünya Meditasyonu, Reiki Meditasyonu, Maji Çalışmaları, Kendini Keşfetme Çalışmaları, DNA Aktivasyonu, Kundalini Aktivasyonu, Kundalini Aktifleştirme, 3. Göz, 3. Göz Aktivasyonu, Sezgileri Güçlendirme, Psişik Yetenekleri Açma, Psişik Yetenekleri Şifalandırma, Karma, Karmik Temizlik, Karma Şifası, Karmanızı Dönüştürün, Mantralarla Çalışma, Enerjinizi Yükseltin, Enerji Alanınızı Güçlendirin, Titreşimlerinizi Yükseltin, Yaşamınızı Dönüştürün, Büyüklere Masallar, Masal Terapi, Masal Geceleri, Hikaye Anlatıcılığı, Kendi Hikayenizi Oluşturun, Yaşamınıza Yön Verin, Tekrar Bağlantı, Plaides, Playdes, Pleaides, Arcturus, Sirius, Taner Tözün, Ezgi Sala Tözün, Astroloji, Astrolojik Danışmanlık, Deneysel Astroloji, Holisitk Dengeleme Çalışmaları, Psişik Okuma, Beden Kaydı Temizleme, Beden Kaydı Şifalandırma, Karmik Kontrat Temizleme, Karma Temizleme, Karmik Temizlemeler, Karmik Kayıt Bulma, Karmik Kayıt Kütüphanelerinde Temizlik, Beden Kaydı Okuma, Kolaylaştırıcı Ezoterik Şifa, Ezoterik Şifa, Doğum Haritası Şifalandırma, Psişik Harita Okuması, Doğum Haritasının Üzerine Çıkma, Kanallık Mesajları, Kanallık Bilgileri, 
Image