Blog

Taç Çakra ve Taç Çakrada Şifa Çalışması Yapmak

Taç Çakra ve Taç Çakrada Şifa Çalışması Yapmak

“Taç çakra” yazımızla, 7 temel çakramız üzerine başladığım yazıların sonuncusuna geldik. Yazı dizim boyunca göstermiş olduğunuz ilgi, bana iletmiş olduğunuz mesajlar için sizlere teşekkür ederim. Alın çakrası yazımın başında da belirttiğim üzere, bu ay içerisinde de, bütün çakraların dengede, aşırı aktif ve dengesiz çalışma durumlarında neler tezahür edebilir, neler hissedebiliriz, neler deneyimleyebiliriz; biraz daha listevari bir şekilde, sizlerin kendi bedensel farkındalığınızı sağlamanızda araç olarak kullanabileceğiniz bir yazı hazırlayacağım. Bu yazımda ilahi bağlantı merkezimiz olan taç çakrasının temel dinamiklerine, insanlar üzerindeki etkinliğine, dengeli iken olması gerekenlere, dengesiz olduğunda olabilecek sorun ve rahatsızlıklara değinirken, ‎reiki ve farklı ‎enerji sistemleri ile taç çakramız üzerinde nasıl çalışma yapabileceğimizi sizlerle paylaşacağım.

Taç çakra, “Sahashrara”, 7. temel çakramızdır. Renk olarak menekşe moru veya beyaz ile temsil edilmektedir. Taç çakramız maneviyat, Yaradan hissiyatı, ruhsallık ve yüksek benlik bağlantımızla ilgili, diğer çakralarımıza oranla daha enerjitik olgularla ilişkilendirilen bir çakradır. Taç çakramızın dengesizliğinde, aşırı materyalist saplantılar, ruhsallığa kapalı bakış açıları ile kendi sezgisel güvenimiz  hakkında korkular beslememiz mümkün olabilmektedir.

Taç çakramız, konum itibariyle başımızın üst kısmında yer almaktadır. Bedenimize giren evrensel enerjilerin giriş kapısı denebilir taç çakramız için ve burası Hindu geleneklerinde de ruhsal bağlantımızın sağlandığı nokta olarak görülmektedir. Birlik ve zıtlığı olarak ele alabileceğimiz ayrılık düşünceleri ile bilincimizi sembolize eder.

Taç Çakranın Fonksiyonları

Fiziksel Beden Sağlığı

Taç çakramız, beyin ve sinir sistemimizden sorumludur. Yönettiği ana salgı bezi, hipofiz bezidir. Taç çakramızın dengesizliğinde kronik migren, felç, beyin tümörleri, amnezi, koma hali ile bilişsel hezeyanlar tezahür edebilmektedir ve ayrıca stres kaynaklı rahatsızlıklar, anksetiye bozuklukları, histeri ve depresyon kaynaklı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Ruhsallık

Taç çakramız, “Yüksek Benlik” olarak tabir edilen, ruhçu terminolojide de, ruhumuzun spatyomdaki yansıması ruhsal varlığımız ile bağlantı kuran noktadır. Ruhsal varlığımızın, bedenimize sağladığı ruhsal enerji ile korunmamız, sağlıklı olmamız, taç çakramızın dengede çalışması ile mümkündür. Ayrıca taç çakramızın dengede çalışması ile yüksek ilahi enerjileri mıknatıs gibi kendimize ve hayatımıza çekebileceğimizi söyleyebilirim. Yukarısı ile ruhsal bağımızın yüksek ve sağlıklı olması vasıtasıyla da ilham yönünden, pek çok güzel rehberliklere açık olabiliriz.

Taç çakramızın dengesizliğinde ise manevi olan her şeye karşı olma isteğimiz olabilir. Katı, bükülmez inanç ve değerlerimiz, yaşamımızda bizi kısır döngülere itebilirken; özellikle bağlı olduğumuz gerçekliğimize yapışıp kalmamız, değişmemiz / dönüşmemiz gereken noktalarda, ısrarla kendi gerçekliğimiz dışındakileri reddetmemize sebebiyet verebilir.

Zekâ

Taç çakramız, yaşam içerisinde kullandığımız zekâ ile bağlantılıdır. Analitik düşünme yeteneğimiz, yaşamsal farkındalıklarımızın yüksek olması, derin anlayış kapasitesi, taç çakramızın dengeli olmasıyla ilgilidir.

Taç çakramızın dengesizliğinde öğrenme güçlükleri ve ilgisizlik gibi bilişsel sorunlar ortaya çıkabilir. Yeni duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz bilgiye körü körüne saplanma ve bu saplantıda ısrar etme de dengesiz bir taç çakranın belirtisi olabilir.

Kişilik

Taç çakramız dengede çalışıyorken, sorumluluk almaya eğilimli, yaşam içerisinde yüksek enerjili kişiliklere bürünebilmemiz mümkündür. Yaşamda karşımıza çıkabilecek sonsuz olasılıkların bilincine varabilmemiz vasıtasıyla yaşamdan daha keyif alır hale geliriz. Bu yaklaşım bizleri, kaynakla “Bir” hissetmemize olanak sağlayacaktır.

Yine dengesizlik durumunda, yukarılarıda da bolca bahsettiğim üzere aşırı materyalist ve maddiyatçı yaklaşıma yatkın bir kişiliğimiz olması mümkündür. Bizim için her şey maddi ölçütlere bağlıdır. Ayrıca dengesizlik halinde, aşırı bencil olmamız ve çevremizde aşırı otorite kurma arzusu duymamız mümkündür.

Mor / Beyaz

Taç çakramız ile ilişkilendirilen renk mor / beyazdır. Uzanık veya oturur, rahat bir pozisyonda iken, taç çakramızın olduğu bölgede yoğun bir mor veya beyaz renk hayal edebiliriz. Bu mor / beyaz ışığın taç bölgesinden itibaren ayaklara doğru yavaşça indiğini düşünüp, taç çakramızı tıkayan bütün blokajların sevgili dünya anaya topraklanarak aktığını hayal edebiliriz. Bu çalışmayı yapmak için herhangi bir enerji uygulayıcısı olmamız gerekli değildir, hepimiz yapabiliriz.

Meditasyon

Meditasyon yapmak, bağlı bulunduğumuz dine ait ritüelleri gerçekleştirmek, taç çakramızın dengede olabilmesine olanak sağlar. Özellikle meditasyon çalışmalarında, yukarıda mor / beyaz renk üzerine verdiğim nitelikte bir çalışma uygulanabilmektedir. Sadece sessizliği deneyimlemek, anın içerisinde olmak, yüksek benliğimizin sesini işitmek de uygulanabilinecek nitelikte meditasyon çalışmaları olabilir.

Diğerkâmlık

Özgüven ve egoist olmak arasında fark vardır. Özgüven, bilginin kabulü ile gerçekleşirken; egoistlik güvensizlik tetiklenmesiyle tezahür eder. Egonuzun arkasındaki, sizi saf kendi varoluşunuzdur. Bedri Ruhselman’ın sıkça öğütlediği gibi, diğerkâm olun, verici olun. Siz ne kadar verirseniz, evren size o kadar sunar.

Sevgiyi Seçin

Diğer çakralarda da üzerinde durduğum bir konuydu sevgi. Her daim sevgiyi seçin. Sevgi, en büyük şifadır. Beklentisizce sevin. Öncelikle de kendinizi. Kendimizi seviyor olmak bir kendini beğenmişlik değildir. Çevrenizdekileri sevin. Doğayı sevin. Kısacası, sevginizi kendinizle beraber etrafınıza sunmanızı engelleyebilecek bir neden, bir engel yok. Sevin.

Dua

Dua, meditasyon kısmında da yazdığım nitelikte taç çakramızı dengeye sokabilecek bir eylemdir. Kendi dini inanışlarımız çerçevesinde veya dışında, dua etkilidir.

Doğal Taşlar ve Aromaterapi

Ametist ve kaya kristali, taç çakramızla beraber yapabileceğimiz çalışmalarda kullanabileceğimiz etkin doğal taşlardır. Lotus yağı ile beraber genel mânâda tütsü kullanımı da bir diğer çakra dengelemede kullanılabilecek yöntemlerdir.

 

Çakralarınızı Dengeleyin

Şifa Enerjileri ile Taç Çakraya Çalışmak

Şifa enerjileri, ırmak içerisine düşmüş büyük bir kaya misali, tıkanıklığın olduğu çakra blokajlarında, blokajları şifalandırır ve açar; denge sağlanır. Çakradaki blokajın kaldırılması, sadece fiziksel bedenimizi değil, ruhsal enerji bedenlerimizi de sağlıklı tutar. Şifa enerjileri ile beraber çakralara çalışmak güvenlidir, etkili ve hızlıdır.

Enerji uygulayıcısı dostlarım kendi bedenleri üzerinde çalışırken taç çakrası bölgesine ellerini koyarak çalışma yapacağı enerjinin alın çakrasındaki blokajı açması ve şifalandırması için niyet edebilir.

Aşağıdaki öneriler, genel itibariyle enerji uygulayıcı dostlarımızın yaptığı ve uyguladığı tekniklerdir. Enerjist dostlarımız kendi tekniklerini de bu öneriler ve bolca çalışma neticesinde geliştirebilir.

- Sırt üstü rahat bir şekilde uzanın. Bacaklarınızın ve kollarınızın düz olmasına dikkat edin.

- İki elinizi de iki başınızın tepe noktası üzerine koyun. (İki el üst üste de olabilir, yan yana da olabilir, genel olarak ben ön vücuduma dokunarak çalışırken önce sol, üstüne sağ eli koyarım.) Dokunarak çalışırken kendisini rahat hissedemeyen dostlarım, kollarını vücuduna paralel olarak rahatça bırakabilirler

- Kanalı olduğunuz enerjiyi davet edin. Taç çakrası üzerine bir enerji kanalı ile örnek vermek gerekirse, “GÜMÜŞ MOR ALEVİ ENERJİSİ KANALIM ÜZERİNDEN, TAÇ ÇAKRAMIN BLOKAJLARININ AÇILMASI VE ŞİFALANMASI İÇİN AKMASINI İSTİYOR, GÜMÜŞ MOR ALEVİ ENERJİSİNİ SEVGİYLE KABUL EDİYORUM. BU ÇALIŞMA ESNASINDA BENİ KORUYAN REHBER DOSTLARIMA VE ÜSTATLARA, BU DÜNYADA BEDENLENMEME OLANAK SAĞLAYAN VE BANA TEKÂMÜL İMKÂNI VEREN YARADAN’A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM.”, gibi bir niyet cümlesi, çalışmanızı bir enerji kanalı ile başlatmanıza yetecektir. Niyeti ettikten sonra dilerseniz şifalanmayı destekleyici nitelikte gözünüzde mor / beyaz renk canlandırabilir ve taç çakranızı dolan bir sürahi gibi imgeleyebilirsiniz. (Ayrıca taç çakra için de bir parantez açmak istiyorum. Gümüş Mor Alevi enerjisi kanalı, taç çakrası bölgesine kanallanan ve taç çakrası üzerinden yönlendirilen bir şifa enerjisi sistemidir. Gümüş Mor Alevi enerji sistemi ile kendinize ve dostlarınıza çalışmalar yapmanız, taç çakranızın dengede olmasına yardımcı olabilmektedir. Gümüş Mor Alevi Enerjisi için buradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.)

5 ile 10 dakika kadar çalışmak yeterli gelecektir. Yine de enerjinin rehberliğine kendinizi bırakmanızı ve akış kesilene kadar çalışmanızı tavsiye ederim.

Taç çakramızla ilgili bu yazımı bitirirken yine genel hatırlatmamı yapmak istiyorum. Birey olarak pek çok dinamiğe sahibiz. Sürekli dengesi bozulan bir çakrada, daha köklü bir blokaj olabilir. Bu yüzden çalışmalarınızın genelini bütünsel olarak yapmanızı tavsiye edebilirim. 7 temel çakramız ile ilgili başladığım bu yazı dizisi böylelikle son buluyor. En aşağıda yazı dizisinin bağlantılarına direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazım kısmetse, dediğim gibi, bütün çakraların dengede, aşırı aktif ve dengesiz çalışma durumlarında neler tezahür edebilir, neler hissedebiliriz, neler deneyimleyebiliriz; biraz daha listevari bir şekilde, sizlerin kendi bedensel farkındalığınızı sağlamanızda araç olarak kullanabileceğiniz bir yazı üzerine olacak.

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle,

Taner Tözün

www.evrenselenerji.net

- * -

Çakralarınızın dengelenmesi için profesyonel destek talepleriniz için hizmetlerimizi inceleyin.

* * * 

Kök Çakra ve Kök Çakrada Şifa Çalışması Yapmak

Sakral Çakra ve Sakral Çakrada Şifa Çalışması Yapmak

Karın Çakrası ve Karın Çakrasında Şifa Çalışması Yapmak

Kalp Çakrası ve Kalp Çakrasında Şifa Çalışması Yapmak

Boğaz Çakrası ve Boğaz Çakrasında Şifa Çalışması Yapmak

Alın Çakrası ve Alın Çakrasında Şifa Çalışması Yapmak

Taç Çakra ve Taç Çakrada Şifa Çalışması Yapmak

Katılımcılar Hizmetlerimiz için Neler Söylüyor?

Vermiş olduğumuz tüm danışmanlıklar ve hizmetler üzerine katılımcı yorumlarını buradan okuyabilirsiniz.

Sitede Arayın

Kullanıcı Bilgilendirmesi

• Bu bölüm, müşterilere/kullanıcılara ait sorumlulukları hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Evrensel Enerji® aracılığı ile hizmet alan tüm müşteriler/kullanıcılar bu maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Evrensel Enerji® içerisinde yer alan kurs, uyumlama, paylaşım, çalışma veya blog yazılarının hiçbiri, doktorunuzun size önereceği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.
• Evrensel Enerji®, hastalık teşhisinde bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya doktorunuzun tedavisine müdahale etmez. Şu anda doktorunuzun reçetelediği ilaçları alıyorsanız, doktorunuzun tavsiyesi olan ilaçlarınızı kullanın. Tıbbi durumunuzla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen öncelikle doktorunuzla konuşun. Evrensel Enerji® üzerinde yer alan herhangi bir bilgiyi ve öğretiyi kullanarak kendinizi tedavi etmeyi tercih ederseniz, bu sizin sorumluluğunuzdur.
• Evrensel Enerji®, bu sitede yer alan herhangi bir bilginin, eğitimin, uyumlamanın, öğretilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sitedeki sağlıkla ilgili bilgiler ve paylaşımlar yalnızca genel bilgi için sağlanmıştır ve profesyonel tıbbi veya sağlık bakımı tavsiyesinin yerine geçmez. Danışmanlık hizmetleri bu koşulda gerçekleştirilmektedir. Enerji şifası ve uygulamaları, herhangi bir sonucu garanti etmez ve sonuçlar kişiye göre değişebilir.
• Evrensel Enerji® üzerinden alınan herhangi bir hizmet için ücret iadesi söz konusu değildir.

Destek Ol

Çalışmalarımıza destek olmak ister misiniz?

→ Detaylı bilgi için tıklayın. ←

E-Bültenimize Abone Ol

Lütfen bu formu gönderebilmek için tarayıcınızın JavaScript özelliğini etkinleştirin

Evrensel Enerji® 2012 - 2023
Taner Tözün & Ezgi Sala Tözün
Telif Hakkı ©
Evrensel Enerji® markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillidir ve tüm hakları saklıdır. Bu platformda yayınlanan yazıların tarafımızdan aksi belirtilmedikçe 5846 numaralı Telif Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi hareketlerde kanuni işlem yapılır.
Evrensel Enerji Etiket Bulutu
Reiki, Usui Reiki, Kundalini Reiki, Şambala, Karuna Reiki, İmera Reiki, Seichim, Tara, Kozmik Birlik, GMA, Gümüş Mor Alevi, St. Germain, Altın Üçgen, Çakra Dengeleme, Çakra Temizleme, Çakra Açma, Çakra, Çakralar, Aura, Aura Dengeleme, Aura Temizleme, Aura Açma, Mental Beden, Astral Beden, Eterik Beden, Enerji Temizliği, Enerji Dengeleme, Mekan Temizliği, Sihir Temizleme, Sihir Bozma, Büyü Temizleme, Büyü Bozma, Enerjisel Koruma, Enerjisel Kalkan, Uyumlama, Enerji Uyumlaması, Enerji Uyumlamaları, Online Uyumlama, Online Usui Reiki, Online Reiki, Reiki Uyumlamaları, Reiki Eğitimi, Enerji Uygulayıcılığı, Holistik Şifa, Bütüncül Şifa Çalışması, Bilinçaltı Çalışmaları, Bilinçaltı Uygulamaları, Bilinçaltı Dili, Ses Masajı, Ses Şifa Teknikleri, Mandala, Mandala Atölyesi, Mandala Atölyeleri, Mandala Eğitimi, Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçu, Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Spiritüel Danışmanlık, Enerji Danışmanlığı, Bolluk Çalışması, Bolluk Şifalandırma, Bereket Çalışması, Bereket Şifalandırma, Para Yollarını Açma, Bolluk Bereket Çalışması, Bolluk Bereket Şifası, Ruh Eşi, Ruh Eşi Çekimi,Linda Colibert, Daelyn Wolf, Hari Andri Winarso, Mariah Windsong, Manuela Fasoli, Scion, Lavinia Sina Szendrei, Ramon Martinez Lopez, Gaby Solina Grill-Mitterhofer, Enerji Sistemleri, Reiki Sistemleri, Reiki Çeşitleri, 999, 999 Frekansı, Yüksek Şifa Enerjileri, Melek Enerjileri, Spiritüel Rehberlik, Spiritüel Şifa, Kozmik Şifa, Ücretsiz Çalışmalar, Ücretsiz Şifa Çalışmaları, Şifa Çalışmaları, Türkiye Meditasyonu, Dünya Meditasyonu, Reiki Meditasyonu, Maji Çalışmaları, Kendini Keşfetme Çalışmaları, DNA Aktivasyonu, Kundalini Aktivasyonu, Kundalini Aktifleştirme, 3. Göz, 3. Göz Aktivasyonu, Sezgileri Güçlendirme, Psişik Yetenekleri Açma, Psişik Yetenekleri Şifalandırma, Karma, Karmik Temizlik, Karma Şifası, Karmanızı Dönüştürün, Mantralarla Çalışma, Enerjinizi Yükseltin, Enerji Alanınızı Güçlendirin, Titreşimlerinizi Yükseltin, Yaşamınızı Dönüştürün, Büyüklere Masallar, Masal Terapi, Masal Geceleri, Hikaye Anlatıcılığı, Kendi Hikayenizi Oluşturun, Yaşamınıza Yön Verin, Tekrar Bağlantı, Plaides, Playdes, Pleaides, Arcturus, Sirius, Taner Tözün, Ezgi Sala Tözün, Astroloji, Astrolojik Danışmanlık, Deneysel Astroloji, Holisitk Dengeleme Çalışmaları, Psişik Okuma, Beden Kaydı Temizleme, Beden Kaydı Şifalandırma, Karmik Kontrat Temizleme, Karma Temizleme, Karmik Temizlemeler, Karmik Kayıt Bulma, Karmik Kayıt Kütüphanelerinde Temizlik, Beden Kaydı Okuma, Kolaylaştırıcı Ezoterik Şifa, Ezoterik Şifa, Doğum Haritası Şifalandırma, Psişik Harita Okuması, Doğum Haritasının Üzerine Çıkma, Kanallık Mesajları, Kanallık Bilgileri, 
Image